Informacje o spółce
Spółka
Informacje rejestrowe

Informacje rejestrowe

Zawiadomienie o zmianie nazwy

„Rovese” S.A. z siedzibą w Kielcach na Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach.

Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Rovese” S.A. podjęło uchwałę na podstawie, której dokonano zmiany firmy spółki z „Rovese” Spółka  Akcyjna na Cersanit Spółka Akcyjna. 

W dniu 1 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu zmiany firmy spółki z „Rovese” Spółka Akcyjna na Cersanit Spółka Akcyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marka Cersanit odnosi sukcesy od ponad 50 lat w Polsce i za granicą. Chcemy czerpać z jej tradycji, ale przede wszystkim wykorzystać ciągle ogromny potencjał i międzynarodową rozpoznawalność. Jesteśmy czołowym producentem wyposażenia łazienek w Europie, 6 na świecie pod względem mocy produkcyjnych producentem płytek ceramicznych. Zmiana nazwy Spółki podyktowana jest naszym dążeniem do międzynarodowego rozwoju, poprawiania jakości obsługi i ulepszania procesów zachodzących w firmie. Wraz z modyfikacją nazwy, rozpoczynamy dynamiczny proces zmiany naszej organizacji na lepsze.

Powyższa zmiana polega na zmianie firmy spółki, bez zmiany formy prawnej, a spółka działająca pod nową firmą kontynuuje swój byt prawny oraz wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki wynikające z umów lub innego rodzaju zobowiązań. Oznacza to, że spółka działająca pod nową firmą – Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, jest nadal stroną umów łączących dotychczas Państwa ze spółką „Rovese” S.A. z siedzibą w Kielcach.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany numeru NIP, REGON czy KRS, oraz nie niesie za sobą konieczności podpisywania aneksów do obowiązujących umów. Zmiana nazwy powoduje jednak  konieczność zmiany nazwy Naszej Spółki min. na fakturach. Poniżej wskazujemy aktualne dane Spółki:

Cersanit Spółka Akcyjna

KRS 000081341 (bez zmian)
kapitał zakładowy 81.144.015,90 zł w całości opłacony (bez zmian)
NIP: 564-000-16-66 (bez zmian)
REGON: 110011180 (bez zmian)

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dokonanie zmian aktualizacyjnych w Państwa bazach danych, dotyczących Cersanit Spółka Akcyjna.

Załącznik – odpis KRS, stan na 01.06.2017 r.

Notification on the change of the business name

Уведомление об изменении фирменного наименования